VÄLKOMMEN TILL TOR 2

Senast uppdaterad: 2023-11-07

Fastigheten Tor 2

FÖRENINGEN

Bostadsrättsföreningen Tor 2 bildades 1988 med anledning av att Stiftelsen För Gamla Tjänarinnor skulle sälja huset och de som bodde här då var intresserade av att köpa. Dock blev det ingen affär den gången utan i stället sålde Stiftelsen fastigheten till  Elisabeth Kruhsberg, dotter till Reinhold Gustafssons Byggnads AB, som ägde fastigheten fram till 1992.
1992 förvärvades fastigheten av AP Fastigheter som ägde denna fram till 2000 då föreningen, som hade aktiverats igen, slutligen köpte fastigheten.
Det finns fortfarande 4 medlemmar kvar i föreningen som deltog i ombildandet, Veteranerna.
Våra 4 hyresgäster bodde i fastigheten vid ombildandet.
 

Bilden nedan visar innergården på tidigt 1920-tal. Fotograferad från Granngården Upplandsgatan 91.

KONTAKT

BREV

Brf Tor2
Vanadisvägen 26
113 46  Stockholm

E-Post

BREVLÅDA

Trapphuset i A-uppgången vid hissen

WEBBredaktör

FULLMAKTSFORMULÄR

AKTUELLT & NYHETER

2023-08-29
Från den 23/8 får inga nya lysrör av gamla sorten installeras.
Om det är någon som har gamla så måste de bytas mot LED rör. Detta kan ske på olika sätt är du osäker så kontakta fastighetstekniskt ansvarig via infomailen.

 

2023-05-02
Löpane information om vinden finns under "VINDEN" ovan. Uppdateras så fort nyheter finns tillgängliga.