VÄLKOMMEN TILL TOR 2

Senast uppdaterad: 2021-07-29


Viktig information !

Vi har en akut kallvattenläcka mellan plan 2 och 1 i A-huset och i går kväll tvingades vi stänga av vattnet i den stammen vilket drabbar badrummen i både A- och B-huset som ligger i huskroppens vinkel.
Länsförsäkringar har skickat hantverkare som håller på men än har man inte kunnat ersätta det trasiga röret.
I dagsläget kan vi inte säga när vattnet kan slås på igen. 

Se vidare anslag i porten.

Besiktning av avlopp efter sommaren
 
Styrelsen har beslutat att låta konsultföretaget Danixo göra en konditionsbesiktning av avloppen i ett 20-tal av våra lägenheter för att skaffa en så korrekt bild som möjligt av status på våra avloppsledningar. Med utgångspunkt från den rapporten, som även inkluderar förslag på åtgärder, kommer styrelsen ta frågan vidare.
Besiktningen kommer ske under tre dagar i augusti/september (26/8, 31/8 och 1/9).
Styrelsen avser att välja ut lägenheter som representerar olika varianter av rördragning i de bägge husen. Berörda lägenheter kommer att kontaktas i god tid före besiktningen med information om preliminär tidsåtgång mm.
Det är väldigt viktigt att vi all hjälps åt så Danixo kan få tillgång till lägenheterna under dessa tre dagar.
Representanter för styrelsen kommer självklart också finnas på plats under alla tre dagarna för att ge Danixo tillgång till olika utrymmen utanför lägenheterna, svara på frågor som kan uppkomma mm.
 
Med hopp om en riktigt skön sommar!
 
Thomas Hallgren, ordförande

Fastigheten Tor 2

Huset byggdes 1913-1914 efter ritningar av arkitektfirman Kjellgren & Hammarling, som även ritat fastigheten på Eriksbergsgatan 9 på Östermalm.
Byggmästare var Andreas Nordström och byggherre var Stiftelsen För Gamla Tjänarinnor.

För drygt hundra år sedan var nästan 100 000 kvinnor anställda i hushållsarbete hos familjer i städerna. Det var ofta den enda försörjningsmöjligheten för de kvinnor som inte tillhörde de välbärgade klasserna. Dessa lågavlönade tjänarinnor var en förutsättning för den borgerliga livsstilen med bonade golv, nyputsat silver, brutna servetter, krusade örngottsband, konstfärdiga smöruppläggningar, visiter och kalas. När hög ålder eller sjukdom gjorde att de inte kunde arbeta längre, stod de på bar backe utan vare sig familj eller hem. De sociala skyddsnät som finns idag fanns inte då och den första folkpensionen (ett mycket litet belopp) infördes först år 1913. Tjänarinnorna var hänvisade till välgörenhet och det var ett privat initiativ som grundade Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor.
 
Huset var klart 1914 och invidges 30 dec 1914 
Stiftelsens ändamål vara att:
"Åt trogna kvinnliga tjänare, tillhörande Stockholms kommun, bereda fri bostad med vedbrand och tillfällig sjukvård, eller lämna uteslutande penninghjälp.” 
 
Huset klassades tidigare som vårdfastighet och  var därför inrättat för kollektivt boende, med bland annat gemensam matsal i bottenvåningen.

Fastigheten totalrenoverades 1982 då den fick sin nuvarande lägenhetsindelning.

FÖRENINGEN

Bostadsrättsföreningen Tor 2 bildades 1988 med anledning av att Stiftelsen För Gamla Tjänarinnor skulle sälja huset och de som bodde här då var intresserade av att köpa. Dock blev det ingen affär den gången utan i stället sålde Stiftelsen fastigheten till  Elisabeth Kruhsberg, dotter till Reinhold Gustafssons Byggnads AB, som ägde fastigheten fram till 1992.
1992 förvärvades fastigheten av AP Fastigheter som ägde denna fram till 2000 då föreningen, som hade aktiverats igen, slutligen köpte fastigheten.
Det finns fortfarande 4 medlemmar kvar i föreningen som deltog i ombildandet, Veteranerna.
Våra 4 hyresgäster bodde i fastigheten vid ombildandet.

KONTAKT

BREV

Brf Tor2
Vanadisvägen 26
113 46  Stockholm

E-Post

BREVLÅDA

Trapphuset i A-uppgången vid hissen

WEBBredaktör

AKTUELLT & NYHETER

Avloppsstammar
2021-06-26


 I dagsläget avråder styrelsen medlemmarna att genomföra badrums-och köksrenoveringar tills klarhet nåtts hur avloppsfrågan kommer att lösas.