VÄLKOMMEN TILL TOR 2

Senast uppdaterad: 2020-10-26


 

Fastigheten Tor 2

Huset byggdes 1913-1914 efter ritningar av arkitektfirman Kjellgren & Hammarling, som även ritat fastigheten på Eriksbergsgatan 9 på Östermalm.
Byggmästare var Andreas Nordström och byggherre var Stiftelsen För Gamla Tjänarinnor.

För drygt hundra år sedan var nästan 100 000 kvinnor anställda i hushållsarbete hos familjer i städerna. Det var ofta den enda försörjningsmöjligheten för de kvinnor som inte tillhörde de välbärgade klasserna. Dessa lågavlönade tjänarinnor var en förutsättning för den borgerliga livsstilen med bonade golv, nyputsat silver, brutna servetter, krusade örngottsband, konstfärdiga smöruppläggningar, visiter och kalas. När hög ålder eller sjukdom gjorde att de inte kunde arbeta längre, stod de på bar backe utan vare sig familj eller hem. De sociala skyddsnät som finns idag fanns inte då och den första folkpensionen (ett mycket litet belopp) infördes först år 1913. Tjänarinnorna var hänvisade till välgörenhet och det var ett privat initiativ som grundade Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor.
 
Huset var klart 1914 och invidges 30 dec 1914 
Stiftelsens ändamål vara att:
"Åt trogna kvinnliga tjänare, tillhörande Stockholms kommun, bereda fri bostad med vedbrand och tillfällig sjukvård, eller lämna uteslutande penninghjälp.” 
 
Huset klassades tidigare som vårdfastighet och  var därför inrättat för kollektivt boende, med bland annat gemensam matsal i bottenvåningen.

Fastigheten totalrenoverades 1982 då den fick sin nuvarande lägenhetsindelning.

FÖRENINGEN

Bostadsrättsföreningen Tor 2 bildades 1988 med anledning av att Stiftelsen För Gamla Tjänarinnor skulle sälja huset och de som bodde här då var intresserade av att köpa. Dock blev det ingen affär den gången utan i stället sålde Stiftelsen fastigheten till  Elisabeth Kruhsberg, dotter till Reinhold Gustafssons Byggnads AB, som ägde fastigheten fram till 1992.
1992 förvärvades fastigheten av AP Fastigheter som ägde denna fram till 2000 då föreningen, som hade aktiverats igen, slutligen köpte fastigheten.
Det finns fortfarande 5 medlemmar kvar i föreningen som deltog i ombildandet, Veteranerna.
Våra 4 hyresgäster bodde i fastigheten vid ombildandet.

KONTAKT

BREV

Brf Tor2
Vanadisvägen 26
113 46  Stockholm

E-Post

BREVLÅDA

Trapphuset i A-uppgången vid hissen

WEBBredaktör

AKTUELLT & NYHETER

Sophantering
2020-10-26

I vårt soprum finns en s.k. sopkarusell. Den består av ett antal sopkärl av modell större som snurrar runt en axel. Ett av kärlen är vad ni ser när ni tittar ner i sopnedkastet. När ett sopkärl blir fullt känner en läsare av att det finns sopor längst upp i kärlet och snurrar karusellen så att nästa tomma sopkärl ställer sig framför nedkastet. Denna procedur fortsätter sedan tills samtliga kärl blir fulla. Detta hinner väldigt sällan hända innan sophanteringsföretaget tömmer.
Inte desto mindre kan det bli stopp i nedkastet. Vi i styrelsen har vid otaliga tillfällen under året fått gå ner till soprummet och rensa bland påsarna för att det just blivit stopp. Detta alltså inte för att det blivit fullt utan av främst två andra anledningar:
1.      någon har kastat skrymmande föremål i sopnedkastet som därmed fastnar i nedkastet, och/eller
2.      någon har varit för snabb och kastat flera påsar i rad som gjort att de läggs på hög.
Det sistnämnda gör att läsaren inte hinner läsa av innan nästa påse kommer ner, och den automatiska rörelsen hinner inte ta vid. Detta resulterar i ett stopp och påsarna fastnar. Det underlättar inte att det då laddas på med flera påsar i nedkastet, vilket än mer försvårar rensningen.
För att vi inte gång på gång ska hamna i samma situation, vilket är en olägenhet för alla inklusive de som ska fixa stoppet, ska nedan följas;
1.      Kasta INTE annat än brännsopor i sopnedkastet. Skrymmande föremål av typen pizzakartonger och boxar SKA källsorteras på en för detta avsatt återvinningsplats, exakt som skylten vid sopnedkastet informerar om.
2.      Iaktta försiktighet då flera påsar ska kastas och vänta så att karusetlen kan snurra om det ser fullt ut. Observera att lampan i soprummet är tänd just av denna anledning.
3.      Kasta INTE ner fler påsar i nedkastet om det verkar vara stopp utan meddela styrelsen via info@tor2.se.