Viktig information om stambyte.   
SBG (Stambytesgruppen) har en digital hemsida kallad ”HomeRun” som kommer distribueras till alla och där kan man göra olika tillval mm. Ni behöver invänta inloggning till denna sida från SBG. Alla kommer även, i den turordning som stambytet blir aktuellt för er stam, att kontaktas personligen av SBG och en genomgång görs så att badrummet blir som man vill ha det.

Länk till: HOMERUN

Nedan finner du infotext  och infofiler.

2022-07-25

Avtal klart

Föreningen har den 19 juli tecknat avtal med Stambytesgruppen Sverige AB om stambyte av resterande stammar till badrum/gästtoaletter/kök i fastigheten samt utbyte av badrum i enlighet med det sk Standardbadrummet (där tillval kommer vara möjligt).
Totalkostnaden för detta stambyte inklusive projektledning och besiktning beräknas bli ca 15,3 mkr inklusive moms. Danixo AB har ett fortsatt uppdrag att vara projektledare även för denna del av stambytet.
I dagsläget är inflationen hög och entreprenörer är ovilliga att teckna fastpris på materialkostnader. Avtalet med SBG innehåller därför en indexklausul på material innebärande att endast kostnadsökningar överstigande 10% får tas ut av entreprenören. Kostnader för ändringar och tillägg, sk ÄTA-kostnader, kan tillkomma om något oförutsett påträffas. ÄTA-kostnaderna vid första stambytet var mycket små. Hela kostnaden kommer att behöva lånas upp och en låneupphandling kommer ske under förhösten. Med dagens ökande räntenivåer kommer föreningens räntekostnader tyvärr öka kraftigt och den kostnaden kommer att behöva tas ut via avgiften.
Stambytesgruppen genomförde bytet av stammen i A-huset 2021 på ett föredömligt sätt och hade även det lägsta anbudet av de fem anbudsgivarna. Styrelsen känner sig trygg med att SBG fick avtalet och att deras kompetens på området innebär ett så smidigt och bra genomförande som möjligt för föreningen och dess boende. Så smidigt nu ett stambyte kan bli – detta är den mest genomgripande och besvärligaste renovering en fastighet kan genomgå för de boende.

Arbetsstart i A-huset
Hela projektet planeras starta i början av oktober och beräknas slutföras under maj 2023.
Först i tur står det redan påbörjade A-huset. I princip kommer samtliga lägenheter påverkas samtidigt då en stam försörjer lägenheterna med slutsiffra 2 och 3 i lägenhetsnumret samt även köken i lägenheter med slutsiffra 1 (där badrumsstammar/badrum redan är bytta).  Arbetet i A-huset beräknas vara klart före jul.
Efter trettonhelgen 2023 kommer stambytet till B-huset. Under hösten kommer B-husets olika etapper detaljplaneras och fastställas, men preliminärt startar arbetena med stammen (och tillhörande badrum/kök) som försörjer lägenheter med 4 i slutsiffra på lägenhetsnumret, därefter de som har 1 i slutsiffra och slutligen i april i lägenheter med slutsiffra 2 och 3 vilka delar på en stam.

Planering inför start
Efter semestern och före byggstart kommer detaljplanering och mer information till alla boende. I det så kallade Standardbadrummet finns allt som behövs med god standard, men om man vill ha något utöver detta så är det bra att börja fundera redan nu! SBG har en digital hemsida kallad ”HomeRun” som kommer distribueras till alla och där kan man göra olika tillval mm. Ni behöver invänta inloggning till denna sida från SBG. Alla kommer även, i den turordning som stambytet blir aktuellt för er stam, att kontaktas personligen av SBG och en genomgång görs så att badrummet blir som man vill ha det.

Med hopp om en fortsatt härlig sommar!
Styrelsen i Brf Tor 2,
Thomas Hallgren, ordf