Gemensam kontaktuppgift för styrelsen är infomailen: info@tor2.se

Befattning

Ordförande
Sekreterare
Vice ordförande, juridik & avtal
Medlems-och hyresgästanvarig
Fastighetstekniskt ansvarig
Fastighetsansvarig övrigt
+
Suppleanter
+
+
Adjungerad ekonomikonsult
Auktoriserad revisor
Valberedning
+
Webbansvarig

Befattningshavare


Thomas Hallgren
Mira Dubo
Roger Cohen
Jonas Gunnarsson
Jan Abramson
Alexander Hult
Filip Tornakull
Nina Rimmerfeldt
Madeleine Hessner
Carl Nyström
Maria Wictorin Rensfeldt
Peter Ryberg
Carl Asplund
Sören Edfjäll
Jan Abramson