Här kommer information, om försäljning och byggnation samt flytt av vindsförråd, att ske framledes.

Kallelser till möten och annat sker via mail allt eftersom behov uppstår.

Kalendarium
 
2023-03-01
Styrelsebeslut om att välja Kenneth Andersson, NICMAR AB till konsult för upphandling mm till vindsprojektet.

2023-03-16
Inmätning av vinden för underlag till ritning och projektering

2023-03-21
Resultat av inmätning av övre vinden presenteras

2023-03-22
Vår konsult Kenneth Andersson föreslår intresserade arkitekter

2023-03-29
Styrelsen beslutar att hålla informationsmöte om vinden, för medlemmar 2023-05-23 och att vid årsmötet 2023-05-30 kunna genomföra omröstning om uppdrag att fortsätta arbetet med att förbereda försäljning av övre vinden och att göra stadgeändring för ändamålet

2023-04-18
Styrelsen har nu inlett kontakter med jurist angående förslag till nya stadgar

2023-04-21
Styrelsen har träffat de tre arkitekterna och avvaktar nu offerter

2023-04-27
3 Arkitektfirmor har nu inkommit med offerter

2023-05-02
En förstudie har presenterats för styrelsen av
Kenneth Andersson, Nicmar AB, Bygg- och Projektledning

2023-05-04
Styrerlsen har nu fått förslag till nya stadgar från vår juristkonsult.

2023-05-05
Då har styrelsen beslutat att vi väljer UN Arkitekter, Ulf Nelson, att ta fram skisser samt kompletta bygglovshandlingar.
Och kallar medlemmarna till informationsmöte 2023-05-23 kl 18:30

2023-05-23

Informationsmötet om försäljning av vind och andra saker som berörs av frågan behandlades. Alla tycktes känna sig informerade.
Nästa steg är nu årsstämman den 30/5 då viktiga beslut skall tas. Hoppas på medlemmarnas uppslutning.

2023-05-31
Igår på ordinarie årsstämma beslutades att vinden skulle säljas för inredande av lägenheter och att förråden på vinden skall flyttas till källaren.
De som redan har förråd i källare behåller dessa

2023-06-08
Berörda hyresgäster informerade om förrådsflytt

2023-08-20
Källarlokalen i B-huset är nu utrymd och klar för ombyggnad då vi fått bygglov.

2023-08-21
Imkanalerna genom vinden kommer inom den närmsta tiden att karteras av sotarmästaren inför rivning av desamma.
Se högra bilden ovan.

2023-10-19
Måndag den 6 november kommer vår vindskonsult och arkitekter att presentera förslag för styrelsen. Det börjar röra på sig, men det är ännu lång tid kvar då bygglovshandlingar skall behandlas av byggnadsnämnden.
Det står redan klart att "änglatrapporna", enligt ovanstående , kan rivas i sin helhet då de inte längre används för ventilation.

2023-11-07
I går presenterades vindsförslaget av arkitekten och vår vindskonsult. Mycket imponerande.
Styrelsen valde förslaget med 4 lägenheter, uppdragning av hissar och förrådsutrymmen i gamla lokalen i B-huset och cykelförrådet i A-huset.

2023-11-28
Vår konsult Kenneth Andersson, Nicmar AB, Bygg- och Projektledning och arkitekt UN Arkitekter, Ulf Nelson har nu fått ihop det mesta av sitt förarbete. Vi kommer nu att skicka in handlingar och söka bygglov i mitten av december.

2023-12-19
Föreningens styrelse har nu signerat bygglovsansökan !!

2024-02-26 
Vi har då enligt önskemål från SBK engagerat en kulturhistoriskt sakkunnig, Kalle Anderberg. Han är nu klar med sitt arbete och sänt in handlingarna till SBK.

2024-02-27
Gamla sopkarusellen, elinstallationer,ventilation och vvs skrotat och bortforslat. Gamla soprummet rensat för installation av källarförråd.

2024-04-19
SBK har synpunkter på vår ansökan, vi kontaktar arkitekt och konsult för åtgärder

2024-04-24
Föreningen upptar förhandling med SBK genom vår arkitekt mfl. angående teknisk utformning av bygget.

2024-05-22
Nya, justerade ritningar går in till SBK.