Föreningens styrelse, revisor och valberedning väljs av den årliga årsstämman i maj månad.
För närvarande har styelsen, med flera, följande utseende.

 

Befattning

Namn

Vald till årsmåtet år

Boende

Ordförande

Jonas Holmberg

2019

B 1402

Sekreterare

Carl Asplund

2020

A 1502

Kassör

Annika Östangård

2020

B 1403

Medlems/registeransvarig

Eric Boisen

2019

B 1401

Fastighetsansvarig

Mats Rinnemo

2020

B 1301

Fastighetsansvarig

Ylva Christensen

2019

A 1002

Fastighetsansvarig

Peter Hanspers

2019

B 1404

Suppleant

Jonas Gunnarsson

2019

B 1303

Auktoriserad revisor

Peter Ryberg

2019

Bäcklund & Partners Revision

Valberedning

Jan Abramson
Sören Edfjäll

2019

2019

A 1202

A 1403

Webbredaktör

Jan Abramson

A1202