Föreningens styrelse, revisor och valberedning väljs av den årliga årsstämman i maj månad.
För närvarande har styelsen, med flera, följande utseende.

 

Befattning

Namn

Vald till årsmåtet år

Boende

Ordförande

Carl Asplund

2020

A 502

Sekreterare

Håkan Nordgren

2021

B 503

Kassör

Annika Östangård

2020

B 403

Medlems/registeransvarig

Mats Rinnemo

2020

B 301

Fastighetsansvarig

Ylva Christensen

2020

A 002

Fastighetsansvarig

Peter Hanspers

2021

B 404

Suppleant

Jonas Gunnarsson

2021

B 203

Auktoriserad revisor

Peter Ryberg

2020

Bäcklund & Partners Revision

Valberedning
 

Jonas Holmberg
Henric Hagklint

2020

2020

B 402

A 303

Webbredaktör

Jan Abramson

A 202