Föreningens styrelse, revisor och valberedning väljs av den årliga årsstämman i april/maj månad.
För närvarande har styelsen, med flera, följande utseende.

 

Befattning

Namn

Vald till årsmötet år

Boende

Ordförande

Lena Andersson Taylor

2022

B 103

Sekreterare

Håkan Nordgren

2021

B 503

Kassör

Annika Östangård

2021

B 403

Medlems/registeransvarig
Fastighetsansvarig

Henric Hagklint

2022

A 303

Suppleanter
 

Jonas Gunnarsson
Gustav Timén

2021
2021

B 203
A 003

Auktoriserad revisor

Peter Ryberg

2021

Bäcklund & Partners Revision

Valberedning
 

Nats Rinnemo
Carl Aslund

2021

2021

B 101
A 502

Webbredaktör

Jan Abramson

A 202