Här kommer information, om försäljning och byggnation samt flytt av vindsförråd, att ske framledes.

Kallelser till möten och annat sker via mail allt eftersom behov uppstår.

2023-03-01
Styrelsebeslut om att välja Kenneth Andersson, NICMAR AB till konsult för upphandling mm till vindsprojektet.

2023-03-16
Inmätning av vinden för underlag till ritning och projektering

2023-03-21
Resultat av inmätning av övre vinden presenteras

2023-03-22
Vår konsult Kenneth Andersson begär in anbud från arkitekter

2023-03-29
Styrelsen beslutar att hålla informationsmöte om vinden, för medlemmar 2023-05-23 och att vid årsmötet 2023-05-30 kunna genomföra omröstning om uppdrag att fortsätta arbetet med att förbereda försäljning av övre vinden och att göra stadgeändring för ändamålet