Föreningens styrelse, revisor och valberedning väljs av den årliga årsstämman i april/maj månad.
För närvarande har styrelsen, med flera, följande utseende.

 

Befattning

Namn

Vald till årsmötet år

Boende

Ordförande

Thomas Hallgren

2023

A 302

Sekreterare

Lena Taylor

2022

B 003

Kassör

Ann-Mari Braskén 

2023

B 103

Fastighetsansvariga
 

Petter Medelberg
Daniela Oklind Diesel

2023

2023

B 101
A 501

Medlemsansvarig

Annika Östangård

2022

B 403

Suppleanter
 

Jonas Gunnarsson
Madeleine Hessner
2022
2022
B 203
B 404

Auktoriserad revisor

Peter Ryberg

2022

Bäcklund & Partners Revision

Valberedning
 

Jan Abramson
Sören Edfjäll

2022

2022

A 202
A 403

Webbredaktör

Jan Abramson

A 202