LÄGENHETER OCH ANDELAR

  • Fastigheten har totalt 41 lägenheter och i samband med föreningens köp av fastigheten röstade 30 lägenhetsinnehavare för att fastigheten skulle köpas och hyresrätterna skulle ombildas till bostadsrätter. Under det första året tillkom 2 medlemmar. Under åren har ytterligare 5 lägenheter ombildats från hyresrätter till bostadsrätter.
  • Fastigheten består numera av 37 bostadsrätter och 4 hyresrätter.
  • Nedan finns register för fördelningen av lägenheter avseende yta och andelstal. Den angivan lägenhetsytan kommer från den ekonomiska planen som upprättades i samband för förenings köp av fastigheten.

HYRA UT & SÄLJA

Försäljning
Om du avser att sälja din bostadsrätt ska styrelsen och förvaltaren snarast underrättas om detta.

Uthyrning i andra hand
Andrahandsuthyrning kan medges under en begränsad tid. Uthyrning förutsätter godkännande av sty­relsen i förväg i varje enskilt fall och kräver särskilda skäl.
Dessa kan vara:

  • Tillfälligt arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Utlandstjänstgöring
  • Provbo ett samboförhållande
  • Sjukdom

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning lämnas till styrelsen i god tid innan tänkt uthyrning. Om du får tillstånd av styrelsen, tänk på att:
du är ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas
du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra
du skall upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskydd.

Kortidsuthyrning via förmedlingstjänster som Airbnb är inte tillåten!

MÄKLARINFORMATION

Här har föreningen samlat alla nödvändig information till mäklarna i samband med försäljning av lägenheter i Brf Tor 2. Behövs ytterligare information vänligen konktakta styrelsen.